<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Info.aspx.cs" Inherits="Info" %> WVP posredovanje u osiguranju 

 

 


WVP Sarajevo dio je međunarodne grupacije za financijsko savjetovanje WVP Group sa sjedištem u Grazu. WVP Group utemeljena je 1985. godine s idejom stručnog savjetovanja klijenata o financijskim ulaganjim. Danas posluje u 15 zemalja srednjoistočne Europe.

Podaci o WVP Group:
 
     Adresa: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-G. 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Podaci o WVP Sarajevo:
 
   Adresa: WVP d.o.o. za zastupanje u osiguranju
Franje Račkog 3
BIH - 71000 Sarajevo
Telefon: +387/33/277-557
Telefax: +387/33/277-555
Email: info@wvp.ba
 Osnovana: 1997. godine
   Član uprave: Hujdur Mirza
   Matični broj: 20039213
    MBS : 1-19660
   Žiro račun: kod UniCredit bank 3389002205669624