WVP d.o.o. za zastupanje u osiguranju.


Zastupamo vodeće osiguravatelje na BIH tržištu kako bi klijentima omogućili najbolje programe po najpovoljnijim cijenama.više> nastavi
  Zadatak zastupnika je profesionalno savjetovati klijenta
 pri odabiru i korištenju osiguravateljnih usluga.   Uspoređujemo ponudu najboljih osiguravatelja na tržištu.

Police osiguranja razlikuju se po obuhvatu i premiji.Usporedbom njihovih karakteristika pronaći ćemo najpovoljnija rješenja.

više